צילום איורים

Illustrations

 . צילום איורים וציורים ברמה של סריקה בסקנר תופי שהיא הגבוהה ביותר

.ללא הגבלת גודל נייר ( עבודה ), ניסיון רב שנים בעבודות על נייר

                       .ניסיון רב שנים בהפרדת צבעים וסריקה  של איורים וציורים

                                             .צילום באמצעות גב דיגטלי טיפול בקובץ והכנה לדפוס

,צילום והכנה לדפוס של ספרי ילדים עבור הוצאות ספרים

 .עבודה מול מוזאונים, גלריות, וציירים, מעל לעשרים שנה בארץ ובגרמניה

סריקת איורים.4

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

יגאל תומרקין                              גודל ציור 50-35סריקת איורים.5

סריקת איורים.1

 יגאל תומרקין

גודל ציור  50-35

צילום רישומים.2

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

סריקת ציורים 85

סריקת ציורים

סריקת ציורים 86

סריקת ציורים

סריקת ציורים 1 סריקת ציורים 2

סריקת ציורים.60

סריקת ציורים

סריקת ציורים.61

סריקת ציורים

סריקת ציורים.62

סריקת ציורים

סריקת ציורים.63

סריקת ציורים

סריקת ציורים 84 סריקת ציורים 83 סריקת ציורים 81

רוזנטליס                        גודל איור  90-70

סריקת איורים

סריקת ציורים.64

סריקת ציורים

סריקת ציורים

סריקת ציורים

סריקת ציורים

סריקת ציורים

סריקת ציורים

סריקת ציורים

סריקת ציורים

סריקת ציורים

סריקת ציורים

סריקת ציורים

סריקת ציורים

סריקת ציורים

סריקת ציורים.65

סריקת ציורים

סריקת ציורים.66

סריקת ציורים

סריקת ציורים.67

סריקת ציורים

סריקת ציורים.68

סריקת ציורים

סריקת ציורים.3

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

רינת הופר  הוצאת כינרתצילום רישומים.4

צילום רישומים.5

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

צילום רישומים.6

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

סריקת ציורים.9

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

צילום רישומים.8

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

עמנואל רונקין

צילום רישומים.9

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

סריקת ציורים.10

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

סריקת ציורים.11

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

צילום רישומים.12

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

                     דים יוז   גלריה דן                              גודל ציור  150-90

צילום רישומים.13

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

טסי פפר כהן   גלריה בינט                  גודל ציור  140-100

סריקת ציורים.14

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

צילום רישומים.15

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

יאן ראוכוורגר

צילום רישומים.16

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

יאן ראוכוורגר

צילום רישומים.17

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

יאן ראוכוורגר

צילום רישומים.18

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

סריקת ציורים 88

סריקת ציורים

סריקת ציורים 87

סריקת ציורים

סריקת ציורים 89

סריקת ציורים

צילום רישומים.19

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

צילום רישומים.20

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

צילום רישומים.21

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

פאול קור  כספיון  הוצאת כינרת

צילום רישומים.22

               פאול קור  כספיון  הוצאת כינרת

סריקת ציורים.1

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

סריקת ציורים.2

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

סריקת ציורים.7

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

סריקת ציורים.8

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

             צילום פוסטרים ברמה גבוהה, ניסיון רב שנים בעבודה מול אספנים וגלריות

צילום פוסטרים.1 צילום פוסטרים.2

צילום פוסטרים.3

                      צילום כתובות על קלף,  צילומי קלף ומגילות ברמה  הגבוהה ביותר באמצעות גב דיגיטלי

85-60  גודל הכתובה

צילום כתובות על קלף1

סריקת איורים.3

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

סריקת ציורים

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

סריקת ציורים.55

סריקת ציורים

סריקת ציורים.56

סריקת ציורים

סריקת-ציורים.9

סריקת-ציורים

סריקת-ציורים.10

סריקת-ציורים

סריקת-ציורים.11

סריקת-ציורים

סריקת איורים.25

סריקת איורים. סריקת ציורים. צילום ציורים ואיורים ברמה של סקנר תופי

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *