צילום פסלים

צילום פסלים.2

צילום פסלים. אבי אמסלם

צילום פסלים יגאל תומרקין

צילום פסלים.58

צילום פסלים

צילום אמנות 10

צילום אמנות

צילום אמנות 11

צילום אמנות

צילום אמנות 12

צילום אמנות

צילום אמנות 14

צילום אמנות

צילום פסלים

צילום פסלים

אבי אמסלם 1

צילום פסלים

צילום פסלים

צילום פסלים

צילום פסלים

%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%a1%d7%9c%d7%99%d7%9d-55

צילום עבודות אמנות 6 צילום עבודות אמנות 8

צילום פסלים.51

צילום פסלים

%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%a1%d7%9c%d7%99%d7%9d-51 %d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%a1%d7%9c%d7%99%d7%9d-54 %d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%a1%d7%9c%d7%99%d7%9d-56

צילום פסלים.59

צילום פסלים.36

צילום פסלים. אבי אמסלם

תמר פוזילוב

צילום פסלים.38

צילום פסלים. אבי אמסלם

צילום פסלים.39

צילום פסלים. אבי אמסלם

צילום פסלים.40

צילום פסלים. אבי אמסלם

צילום פסלים       יגאל תומרקין

צילום פסלים.3

צילום פסלים. אבי אמסלם

צילום פסלים       יגאל תומרקין

צילום פסלים.5

צילום פסלים. אבי אמסלם

צילום פסלים       יגאל תומרקין

צילום פסלים.6

צילום פסלים. אבי אמסלם

צילום פסלים    יגאל תומרקין

צילום פסלים.7

צילום פסלים. אבי אמסלם

צילום פסלים       יגאל תומרקין

צילום פסלים.8

צילום פסלים. אבי אמסלם

צילום פסלים. אבי אמסלם

צילום פסלים. אבי אמסלם

תמר פוזילוב

צילום פסלים

צילום פסלים.41

צילום פסלים. אבי אמסלם

צילום פסלים

צילום פסלים

צילום פסלים

צילום פסלים

צילום פסלים.24

צילום פסלים. אבי אמסלם

צילום פסלים    אבינועם שטרנהיים    גלריה אוניברסיטאית 

צילום פסלים.22

צילום פסלים. אבי אמסלם

אבינועם שטרנהיים  גלריה אוניברסיטאית

צילום פסלים.25

צילום פסלים. אבי אמסלם

צילום פסלים   אבינועם שטרנהיים  גלריה אוניברסיטאית 

צילום פסלים.9

צילום פסלים. אבי אמסלם

%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%aa-1 %d7%9e%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%aa-2 %d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%a1%d7%9c%d7%99%d7%9d-57 %d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%a1%d7%9c%d7%99%d7%9d-58 %d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%a1%d7%9c%d7%99%d7%9d-59

צילום פסלים.29

צילום פסלים. אבי אמסלם

צילום פסלים   אסי משולם   גלריה אוניברסיטאית

צילום פסלים.21

צילום פסלים. אבי אמסלם

 צילום פסלים   אסי משולם   גלריה אוניברסיטאית

צילום פסלים.10

צילום פסלים. אבי אמסלם

צילום פסלים.11

צילום פסלים. אבי אמסלם

צילום פסלים.12

צילום פסלים. אבי אמסלם

צילום פסלים.13

צילום פסלים. אבי אמסלם

צילום פסלים.14

צילום פסלים. אבי אמסלם

צילום פסלים.15

צילום פסלים. אבי אמסלם

יעקב דורצין      גלריה אוניברסטאית      גלריה גורדון

[caption id=”attachment_601″ align=”alignnone” wid

Comments are closed.