2 צילום אינסטליישן

צילום עבודות אומנות.1

צילום אינסטליישן. אבי אמסלם

מוזאון תל אביב  ציור ניאו-אקספריוניסטי מברלין

צילום אינסטלשיין.2

צילום אינסטליישן. אבי אמסלם

מוזאון תל אביב  ציור ניאו-אקספריוניסטי מברלין

צילום אמנות 10 צילום אמנות 11 צילום אמנות 12

צילום אמנות 39 צילום אמנות 38 צילום אמנות 37

צילום עבודות אומנות.5

צילום אינסטליישן. אבי אמסלם

צילום אמנות

צילום אמנות

צילום אמנות

צילום אמנות

צילום אמנות

צילום אמנות

צילום אמנות

צילום אמנות

צילום אמנות

צילום אמנות

עמית קבסה

צילום עבודות אומנות.7

צילום אינסטליישן. אבי אמסלם

צילום אמנות 20 צילום אמנות 21 צילום אמנות 22 צילום אמנות 23

 

צילום עבודות אומנות.8

צילום עבודות אומנות. אבי אמסלם

דים יוז  גלריה דן

צילום עבודות אומנות.9

צילום עבודות אומנות. אבי אמסלם

דים יוז  גלריה דן

צילום עבודות אומנות.10

צילום עבודות אומנות. אבי אמסלם

דים יוז  גלריה דן

צילום עבודות אומנות.11

צילום עבודות אומנות. אבי אמסלם

דים יוז  גלריה דן

בית האמנים 2 בית האמנים 3 בית האמנים 4 בית האמנים

צילום עבודות אומנות.14

צילום עבודות אומנות. אבי אמסלם

 

צילום עבודות אומנות.22

צילום עבודות אומנות. אבי אמסלם

צילום פסלים    אבינועם שטרנהיים    גלריה אוניברסיטאית

צילום עבודות אומנות.23

צילום עבודות אומנות. אבי אמסלם

צילום עבודות אומנות.24

צילום עבודות אומנות. אבי אמסלם

צילום פסלים    אבינועם שטרנהיים    גלריה אוניברסיטאית

צילום עבודות אומנות.25

צילום עבודות אומנות. אבי אמסלם

צילום פסלים    אבינועם שטרנהיים    גלריה אוניברסיטאית

צילום עבודות אומנות.26

צילום עבודות אומנות. אבי אמסלם

צילום פסלים   אסי משולם   גלריה אוניברסיטאית

צילום עבודות אומנות.32

צילום עבודות אומנות. אבי אמסלם

מוזאון תל אביב   אנגליקה שץ    צילום אינסטלשיין

צילום עבודות אומנות.33

צילום עבודות אומנות. אבי אמסלם

גבע עתר     גלריה גבעון

צילום עבודות אומנות.34

צילום עבודות אומנות. אבי אמסלם

 

צילום אינסטלשיין. אבי אמסלם

צילום אינסטלשיין. אבי אמסלם

צילום עבודות אמנות 9

צילום עבודות אומנות. אבי אמסלם

צילום אינסטלשיין. אבי אמסלם

צילום עבודות אומנות. אבי אמסלם

צילום עבודות אומנות. אבי אמסלם

אריה ברקוביץ  בית האומנים

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *